Alimenty po rozwodzie dla małżonka – kiedy?

Alimenty dla małżonka to wbrew pozorom dość częsta sytuacja, do której dochodzi wówczas, gdy dochodzi do orzeczenia rozwodu z uznaniem winy jednego z małżonków. Warto wiedzieć więc, o co można się starać i w jakich sytuacjach alimenty te mogą zostać przyznane jednemu z małżonków (już byłych). Z pewnością warto też skorzystać ze wsparcia dobrego adwokata specjalizującego się w takich właśnie sprawach alimentów po rozwodzie. Co warto wiedzieć na ten temat?

Przesłanki do uzyskania alimentów po rozwodzie

W większości sytuacji o alimenty po rozwodzie starać się może ten małżonek, który nie został obarczony winą za rozpad małżeństwa. Okazuje się jednak, że czasem nawet przy rozwodzie bez orzekania o winie lub z winą obopólną, można się starać o uzyskanie alimentów. Jakie kryterium należy wówczas spełnić? Z pewnością podstawową przesłanką do możliwości starania się o alimenty będzie znalezienie się w sytuacji niedostatku, do którego doprowadzi właśnie rozwód. Drugim czynnikiem zaś będą możliwości drugiego małżonka – jeśli ten ma ogromne możliwości zarobkowe czy majątkowe, również można ubiegać się o przyznanie alimentów od tego małżonka.

Ciężką sytuację trzeba uargumentować

Za stan niedostatku sąd zazwyczaj uznaje nie tylko tę sytuację, w której jeden z małżonków nie jest w stanie zapewnić sobie żadnych środków utrzymania, ale również i taką sytuację, w której dostępne środki finansowe nie wystarczają na pełne zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb. Co to oznacza? Każdy ma prawo do normalnych warunków bytowych, które będą zgodne nie tylko z wiekiem danej osoby, ale również stanem jej zdrowia.
Jak to jednak w każdej trudnej sytuacji bywa – swój stan niedostatku lub brak możliwości utrzymania się – trzeba odpowiednio uargumentować. Tu z pewnością nieocenione okaże się wsparcie dobrego adwokata, będącego jednocześnie specjalistą od podobnych spraw. Z tego wsparcia zawsze warto skorzystać – walczy się bowiem o spokojną i dobrą przyszłość, na którą po prostu się zasługuje.