Komu dedykowane są szkolenia uprawnień elektrycznych?

Data publikacji: Autor Redakcja

Uprawnienia elektryczne to kwalifikacje i zdolności zawodowe, które przydają się w wielu branżach. Teraz nietrudno jest zdobyć wszelkie niezbędne uprawnienia do tego, by móc zaliczać się do grupy osób operujących takimi kwalifikacjami. Komu dedykowane są uprawnienia tego rodzaju i jak je zdobyć? Na najważniejsze pytania odpowiadamy w poniższym wpisie.

Uprawnienia elektryczne – dla kogo?

Profesjonalne szkolenie pozwalające nabyć uprawnienia elektryczne grupy 1 zostały opracowane z myślą o tych osobach, które zajmują się dozorem lub eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci elektrycznych. Do grupy pracowników zaliczymy osoby zatrudnione w branży instalatorskiej, konserwatorów czy elektromonterów. Oprócz uprawnień elektrycznych grupy 1 wymienieni wcześniej pracownicy mogą uzyskać również uprawnienia pomiarowe. Te obejmować będą wszystkich tych, którzy zajmują się dodatkowo wykonywaniem pomiarów odbiorczych oraz okresowych urządzeń i instalacji elektrycznych.

Uprawnienia elektryczne – na jakie urządzenia?

Uzyskanie uprawnień elektrycznych nie jest trudne. Warto jednak wiedzieć, że te dotyczyć będą eksploatacji oraz dozoru takich urządzeń jak urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego, urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nieprzekraczającym 1kV, powyżej 1 kV, jak i zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 Kv. Uprawnienia dawać będą także możliwość eksploatacji sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, jak i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz instalacji automatycznej regulacji.

Warunki uzyskania uprawnień

Ukończenie 18 roku życia, uczestnictwo w 4 godzinnym szkoleniu oraz przystąpienie do egzaminu przeprowadzonego przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, oraz zaliczenie go, to najważniejsze warunki uzyskania profesjonalnych uprawnień elektrycznych. Warto mieć te kwalifikacje!